9km absolutno

9km kategorije

3,5km 

800m otroški tek absolutno

800m otroški tek kategorije