Tek za delavske športne igre - moški

Tek za delavske športne igre - ženske

Šolski teki

19. Novomeški tek - absolutno

19. Novomeški tek - kategorije