Tek na 5,5km - absolutno M/Ž

Tek na 5km - občinski M/Ž

Tek na 10km - absolutno M/Ž

Tek na 10km - kategorije

Tek na 10km - občinski M/Ž

Tek na 21km - absolutno M/Ž

Tek na 21km - občinski M/Ž