Otroški teki

5 km absolutno

5 km kategorije

10 km absolutno

10 km kategorije

21,1 km absolutno

21,1 km kategorije