Mali Vege tek 6.2km - absolutno

Veliki Vege tek 11.1km - absolutno 

Veliki Vege tek 11.1km - kategorije